Blog

Kurs podstawowy na Agenta Okrętowego, 29 czerwca 2019

Kurs podstawowy na Agenta Okrętowego Celem kursu jest: zapoznanie uczestników ze specyfiką branży morskiej, omówienie najważniejszych pojęć związanych z pracą Agenta Okrętowego, przedstawienie dokumentacji występującej w obrocie portowo-morskim, omówienie procesu obsługi statków i zawierania umów w branży morskiej, zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ubezpieczeniami morskimi. Program kursu: Pojęcia podstawowe, źródła prawa morskiego. Statek […]

Czytaj dalej

XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIGM

Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej zwołuje XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków  na 26 czerwca 2019 roku (środa) godz. 11.30 (I termin), godz. 12.00 (II termin). Odbędzie się ono w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. przy ul. Rotterdamskiej 9 (sala nr 121, I piętro). Porządek i tematyka obrad: `Proponowany porządek  i  tematyka obrad: Otwarcie obrad […]

Czytaj dalej

Zebranie Ogólne Członków KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego 2019

W dniu 24.05.2019 roku w siedzibie Szkoły Morskiej odbyło się XII Zwyczajne Zebranie Ogólne Członków KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego. Na przewodniczącego Zebrania został wybrany pan Grzegorz Pettke z reprezentujący Polski Rejestr Statków. Po przyjęciu porządku obrad oraz wybraniu wymaganych regulaminem Zgromadzenia osób do komisji Zgromadzenie wysłuchało sprawozdania przewodniczącego Rady KIGM POR p. Krzysztofa Michnala zdziałaności […]

Czytaj dalej

Nagrody i Wyróżnienia Honorowe KIGM przyznane.

W dniu 21 maja 2019 odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Honorowej Krajowej Izby Gospodarki Morskiej „Bursztynowa Kaczka” oraz Wyróżnień Honorowych „Bursztynowe Jajko” i „Bursztynowy Ster”. Kapituła, której przewodniczył Przewodniczący Rady KIGM p. Adam Meller przyznała Nagrodę Honorową „Bursztynowa Kaczka 2019” firmie Loconi Intermodal S.A. za obsłużenie w 2018 r. rekordowej liczby kontenerów w transporcie intermodalnym […]

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady KIGM

21 maja 2019 w siedzibie KIGM w Gdyni odbyło się posiedzenie Rady KIGM. Najważniejszym punktem posiedzenia było przyjęcie materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIGM oraz wyznaczenie terminu i miejsca obrad Zgromadzenia. XX. Zwyczajne Walne Zgromadzeni Członków KIGM odbędzie się 26 czerwca 2019 godzina 11:30 pierwszy termin, 12:00 drugi termin. w Sali 121 Zarządu Morskiego […]

Czytaj dalej